Documente necesare inmatriculare Cluj

Documente necesare inmatriculare Cluj

Documente necesare inmatriculare Cluj

Documente necesare inmatriculare Cluj

Detali contact spcrpcivcluj:

PROGRAM CU PUBLICUL

Înmatricularea vehiculelor Ghiseu eliberare documente
si nr. de înmatriculare
Permise de conducere Programare examen auto
Luni     Marti   Miercuri   Joi Luni     Marti   Miercuri   Joi Luni     Marti   Miercuri Luni     Marti   Miercuri
08:30-13:00
08:30-13:00 08:30-15:30 08:30-15:00
13:30-18:00 13:30-18:00 Joi: 12:00-18:30 Joi: 12:00-18:00

Pentru Programari online privind inmatrcularea sau radiera auto in judetul Cluj apasatii AICI

Vineri (orar general)  08:30-13:00
În ultima zi de vineri din luna, nu este program cu publicul.

PROGRAM DE AUDIENTE LA SEFUL SERVICIULUI

Marti: 12:00-14:00


Contact

Şef Serviciu:   Comisar Şef  dr. ing. DAN FLORIAN
Cluj Napoca str. Albac nr.15, jud. Cluj
Fax: 0264-414508 (cuplare automata)
e-mail: contact@spcrpcivcluj.ro


 

Înmatricularea vehiculelor:
T: 0264-555401
Permise de conducere:

T: 0264-414505

Planificari examen:
T: 0264-555402
Eliberari dovezi si certificate de înmatriculare:

T: 0264-555402

 Acte retinute in trafic (Serviciul Rutier):
centrala: 0264432727 interior 21325

Documente necesare inmatriculare Cluj

  1. Vehicul achizitionat din Romania sau dintr-un alt stat membru UE care nu a fost niciodata înmatriculat.
  2. Vehicul achizitionat din afara UE si care nu a fost niciodata inmatriculat.
  3. Vehicul achizitionat din UE care a mai fost inmatriculat.
  4. Vehicul achizionat din afara UE si care a mai fost inmatriculat.
  5. Vehicul achizitionat din România si  inmatriculat anterior în România (transcriere).

 

Vehicul achizitionat din Romania sau dintr-un alt stat membru UE care nu a fost niciodata înmatriculat.

 

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare  (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie; Documente necesare inmatriculare Cluj
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare -60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii taxei pe poluare (sau de mediu), stabilită potrivit legii (achitată la trezoreria locului de domiciliu) şi decizia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Documente necesare inmatriculare Cluj
12.Procură specială autentificată, după caz.
13.Anexa 677  (doc / pdf) Documente necesare inmatriculare Cluj
14.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau Documente necesare inmatriculare Cluj

b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare .

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

 

 

Vehicul achizitionat din afara UE si care nu a fost niciodata inmatriculat.

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a mai fost niciodată înmatriculat

1. Cererea solicitantului;  (doc / pdf) Documente necesare inmatriculare Cluj
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare   (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; Documente necesare inmatriculare Cluj
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale  );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii taxei pe poluare (sau de mediu), stabilită potrivit legii (achitată la trezoreria locului de domiciliu) şi decizia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Documente necesare inmatriculare Cluj
12. Procură specială autentificată, după caz.
13. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original şi copie legalizată;
14. Anexa 677 (doc / pdf)
15. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

 

Vehicul achizitionat din UE care a mai fost inmatriculat.

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din UE şi care a mai fost înmatriculat

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf) Documente necesare inmatriculare Cluj
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie; Documente necesare inmatriculare Cluj
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii taxei pe poluare (sau de mediu), stabilită potrivit legii (achitată la trezoreria locului de domiciliu) şi decizia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Documente necesare inmatriculare Cluj
12. Procură specială autentificată, după caz.
13. Documentele şi plăcile de înmatriculare  străine în original
14.Verificarea tehnică şi nota de autentificare emise de R.A.R.
15. Anexa 677 (doc / pdf)   Documente necesare inmatriculare Cluj
16.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.
În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare . Documente necesare inmatriculare Cluj

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

 

Vehicul achizionat din afara UE si care a mai fost inmatriculat.

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care a mai fost înmatriculat Documente necesare inmatriculare Cluj

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; Documente necesare inmatriculare Cluj
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii taxei pe poluare (sau de mediu), stabilită potrivit legii (achitată la trezoreria locului de domiciliu) şi decizia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
12.Procură specială autentificată, după caz.
13. Documentele şi plăcile de înmatriculare  străine în original
14.Verificarea tehnică şi nota de autentificare emise de R.A.R.
15. Documentele vamale de import definitiv (copii şi original).
16.Anexa 677 (doc / pdf)
17.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv. Documente necesare inmatriculare Cluj

Vehicul achizitionat din România si  inmatriculat anterior în România (transcriere).

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România şi care este înmatriculat în România (transcriere)

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
sau certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal teritorial competent al vanzatorului.
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada achitarii taxei de poluare (sau de mediu) de la ANAF, sau dovada nerecuperarii acestei taxe.
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Documente necesare inmatriculare Cluj
12.Procură specială autentificată, după caz.
13. Documentele şi plăcile de înmatriculare  anterioare  în original. Certificatul de inmatriculare va fi completat pe verso conform rubricilor respective si va fi stampilat in cazul persoanelor juridice.
14.Verificarea tehnică şi nota de autentificare emise de R.A.R.
15.Viza organului fiscal teritorial sau atestatul fiscal (pentru vânzător)
16.Anexa 677 (doc / pdf) Documente necesare inmatriculare Cluj
17.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

Aceste date au fost preluate de aici : http://www.spcrpcivcluj.ro/inmatriculari