Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

 

LOCATIE: Satu Mare, str. Petofi Sandor  Nr. 32 

Telefon : 0261-713111

Fax: 0261-716426

Email:

permisesm@prefecturasatumare.ro , inmatricularism@prefecturasatumare.ro

Program de lucru cu publicul: 

luni, marti, joi, vineri :

preluari acte    8:30 – 14:00

eliberari acte 10:30 – 16:30

miercuri :

preluari acte    8:30 – 16:00

eliberari acte 10:30 – 18:30

In ultima zi de vineri a fiecarei luni nu se lucreaza cu publicul.

Sef Serviciu :

Comisar Sef de Politie MOZA IOSIF ZAMFIR

Audiente: marti 13:00 -15:00

Inmatriculare vehicul

Documente necesare:Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

-la orice operatiune solicitata, veti prezenta obligatoriu asigurarea obligatorie in termen de valabilitate pe numele proprietarului si ITP valabil .


a)cererea solicitantului. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul In virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita In cerere;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
b)fisa de Inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, completata cu datele proprietarului si avand viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de Inmatriculare completata cu datele acesteia precum si copia actului de identitate. In cazul In care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea In certificatul de Inmatriculare si a datelor de identificare a utilizatorului.
c)cartea de identitate a vehiculului, In original si In copie;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
d)documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, In original si In copie;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
e)actul de identitate al solicitantului, In original si In copie;
f)copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, In termenul de valabilitate al acesteia;
g)dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv, In cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate, In cazurile prevazute de lege, In original sau copie legalizata a acesteia;
h)dovada de plata a taxei de Inmatriculare, stabilita potrivit legii;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
i)dovada de plata a contravalorii certificatului de Inmatriculare;
j)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de Inmatriculare;
k)procura speciala, dupa caz.Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
l)in cazul achizitiilor intracomunitare :

1.dovada inregistrarii in scopul de TVA conform articolului 153 din Legea 571/2003

2.in cazul in care solicitantul inmatricularii nu este inregistrat in scopul de TVA se vor depune dupa caz :

– „Certificatul privind atestarea platii TVA in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” -Anexa nr. 1 la Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1128/2009Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

– „Certificat” – Anexa nr.2 la Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1128/2009 , daca mijlocul de transport nu este nou

Documentele originale prevazute la lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de Inmatriculare a vehiculului si a placutelor cu numarul de Inmatriculare. Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
Persoana juridica solicitanta a Inscrierii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si Inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele mentionate mai sus si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, In copie. Pentru entitati care nu au personalitate juridica (notari, avocati), In afara documentelor mai sus-mentionate, acestea vor prezenta copia actului de Infiintare sau a autorizatiei de functionare/Inregistrare (ex. decizia baroului pentru avocati, decizia Camerei Notarilor Publici pentru notari, certificat de Inregistrare eliberat de Directia de Sanatate Publica, In cazul cabinetelor medicale individuale) si copia certificatului de Inregistrare fiscala.Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

Documente necesare:Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

a)cererea solicitantului. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul In virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita In cerere;
b)fisa de Inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, completata cu datele proprietarului si avand viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de Inmatriculare completata cu datele si semnatura acesteia precum si copia actului de identitate. In cazul In care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea In certificatul de Inmatriculare si a datelor de identificare a utilizatorului;
c)documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, In original si In copie;
d)actul de identitate al solicitantului, In original si In copie;
e)dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, In termenul de valabilitate al acesteia;
f)copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, In termenul de valabilitate al acesteia;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
g)dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv, In original sau copie legalizata a acesteia;
h)dovada de plata a taxei de Inmatriculare, stabilita potrivit legii;
i)dovada de plata a contravalorii certificatului de Inmatriculare;
j)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de Inmatriculare;
k)certificatul de autenticitate al vehiculului In termenul de valabilitate;
l)documentele de Inmatriculare eliberate de autoritatile straine, In original, precum si placutele cu numarul de Inmatriculare;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
m)procura speciala, dupa caz.
n)in cazul achizitiilor intracomunitare : Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

1.dovada inregistrarii in scopul de TVA conform articolului 153 din Legea 571/2003

2.in cazul in care solicitantul inmatricularii nu este inregistrat in scopul de TVA se vor depune dupa caz :

– „Certificatul privind atestarea platii TVA in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” -Anexa nr. 1 la Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1128/2009

– „Certificat” – Anexa nr.2 la Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1128/2009 , daca mijlocul de transport nu este nou


Documentele originale prevazute la lit. c) si d) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de Inmatriculare a vehiculului si a placutelor cu numarul de Inmatriculare.

Persoana juridica solicitanta a Inmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si Inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele prevazute la alin. (1) si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, In copie. Pentru entitati care nu au personalitate juridica (notari, avocati), In afara documentelor mai sus-mentionate, acestea vor prezenta copia actului de Infiintare sau a autorizatiei de functionare/Inregistrare (ex. decizia baroului pentru avocati, decizia Camerei Notarilor Publici pentru notari, certificat de Inregistrare eliberat de Directia de Sanatate Publica, In cazul cabinetelor medicale individuale) si copia certificatului de Inregistrare fiscala.

IMPORTANT !  Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
Inmatricularea temporara se realizeaza In cazul vehiculelor de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara sau pentru vehiculele destinate exportului.

Documente necesare:   Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

a)cererea solicitantului. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul In virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita In cerere;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
b)fisa de Inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, vizata de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de Inmatriculare completata cu datele acesteia precum si copia actului de identitate. In situatia In care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea In certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare si a datelor de identificare a utilizatorului;
c)cartea de identitate a vehiculului, In original si In copie;
d)documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, In original si In copie;AActe necesare inmatriculari, radieri Satul Marecte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
e)dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import temporar, In original sau copie legalizata a acesteia;
f)actul de identitate al solicitantului, In original si In copie;
g)copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, In termenul de valabilitate al acesteia;
h)dovada de plata a taxei de Inmatriculare;
i)dovada de plata a contravalorii certificatului de Inmatriculare;
j)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numarul de Inmatriculare;
k)procura speciala, dupa caz.

IMPORTANT !
Inmatricularea temporara se realizeaza In cazul vehiculelor de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara sau pentru vehiculele destinate exportului.

Documente necesare:

a)cererea solicitantului. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul In virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita In cerere;
b)fisa de Inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, vizata de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de Inmatriculare completata cu datele acesteia precum si copia actului de identitate. In situatia In care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea In certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare si a datelor de identificare a utilizatorului;
c)cartea de identitate a vehiculului, In original si In copie;
d)documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, In original si In copie;
e)dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import temporar, In original sau copie legalizata a acesteia;
f)dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, In termenul de valabilitate al acesteia;
g)actul de identitate al solicitantului, In original si In copie;
h)copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, In termenul de valabilitate al acesteia;
i)dovada de plata a taxei de Inmatriculare;
j)dovada de plata a contravalorii certificatului de Inmatriculare;
k)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numarul de Inmatriculare;
l)documentele de Inmatriculare eliberate de autoritatile straine, In original, precum si placutele cu numarul de Inmatriculare;
m)certificatul de autenticitate al vehiculului, In termenul de valabilitate cu exceptia autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementarile In vigoare;
n)procura speciala, dupa caz.Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

Documente necesare:

a)cererea solicitantului. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul In virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita In cerere;
b)fisa de Inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, vizata de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de Inmatriculare completata cu datele acesteia precum si copia actului de identitate. In situatia In care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea In certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare si a datelor de identificare a utilizatorului;
c)cartea de identitate a vehiculului, In original si In copie;
d)certificatul de Inmatriculare vechi;
e)dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import temporar, In original sau copie legalizata a acesteia, daca este cazul;
f)dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, In termenul de valabilitate al acesteia;
g)actul de identitate al solicitantului, In original si In copie;
h)copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, In termenul de valabilitate al acesteia;
i)dovada de plata a taxei de Inmatriculare;
j)dovada de plata a contravalorii certificatului de Inmatriculare;
k)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numarul de Inmatriculare;
l)placutele cu numarul de Inmatriculare;
m)procura speciala, dupa caz.

Documente necesare:

a)cererea solicitantului. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul In virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita In cerere;
b)fisa de Inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, completata cu datele proprietarului. In cazul Inscrierii In certificatul de Inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de Inmatriculare completata cu datele acesteia precum si copia actului de identitate;
c)cartea de identitate a vehiculului, In original si In copie;
d)documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, In original si In copie;
e)actul de identitate al solicitantului, In original si In copie;
f)asigurare internationala tip carte verde, original si copie; Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
g)documentele de Inmatriculare eliberate de autoritatile straine, In original precum si placile cu numere de Inmatriculare straine, daca vehiculul provine din strainatate si nu a mai fost Inmatriculat In Romania. In lipsa acestora se retine o declaratie notariala cu privire la Imprejurarile In care placile au fost pierdute;
h)dovada de plata a taxei de Inmatriculare, stabilita potrivit legii;
i)dovada de plata a contravalorii certificatului de Inmatriculare; Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
j)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de Inmatriculare;
k)procura speciala, dupa caz.Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

Documentele originale prevazute la lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de Inmatriculare a vehiculului si a placutelor cu numarul de Inmatriculare. Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

Persoana juridica solicitanta a Inmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si Inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele prevazute la alin. (1) si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, In copie. Pentru entitati care nu au personalitate juridica (notari, avocati), In afara documentelor mai sus-mentionate, acestea vor prezenta si copia actului de Infiintare sau a autorizatiei de functionare/Inregistrare (ex. decizia baroului pentru avocati, decizia Camerei Notarilor Publici pentru notari, certificat de Inregistrare eliberat de Directia de Sanatate Publica, In cazul cabinetelor medicale individuale).

Acte necesare radieri Satul Mare.

Aceasta operatiune de radiere se efectueaza numai simultan cu inmatricularea temporara pentru export. Se excepteaza cazurile in care vehiculul este deja exportat si se prezinta dovada exportului sau a unei inmatriculari in strainatate.

Documente necesare:

a)cerere;
b)certificatul de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul C.I.);
c)placutele cu numar de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul C.I.);
d)cartea de identitate a vehiculului;
e)fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscala;
f)documentul care atesta exportul vehiculului (document vamal romanesc de export, document strain vamal de import, document de inmatriculare in strainatate sau alte inscrisuri oficiale straine din care rezulta exportul ori inmatricularea in strainatate, contract vanzare/cumparare). Se poate da curs radierii si fara cartea de identitate a vehiculului,CI si placi, daca se face dovada ca acestea au fost retinute de autoritatile straine;
g)trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
h)documentele de identificare a solicitantilor in original si copii xerox;

Documente necesare:  Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

a)cerere;
b)certificatul de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
c)placutele cu numar de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor);
d)cartea de identitate a vehiculului daca este mentionata in certificatul de inmatriculare;
e)document  care atesta dezmembrarea vehiculului;
f)fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscala;
g)trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
h)documentele de identificare a solicitantilor in original si copii xerox;

Documente necesare:

a)cerere/adresa a proprietarului prin care se solicita radierea la cerere, insotita de copia unui  document care atesta detinerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
b)certificatul de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
c)placutele cu numar de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
d)cartea de identitate a vehiculului daca este mentionata in certificatul de inmatriculare.;
e)fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscala;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
f)trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
g)documentele de identificare a solicitantilor in original si copii xerox;
h)declaratia pe proprie raspundere a titularului inmatricularii sau a mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulatie si nu mai circula pe drumurile publice in cazul vehiculelor inmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de inmatriculare si numere de inmatriculare modele vechi, sau care au o vechime de fabricatie mai mare de 30 de ani.

Documente necesare:

a)cerere;
b)certificatul de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
c)placutele cu numar de inmatriculare (daca adeverinta emisa de politie atesta faptul ca au fost furate si placile/ certificatul de inmatriculare / cartea de identitate a vehiculului, acestea nu se mai solicita);
d)cartea de identitate a vehiculului daca este mentionata in certificatul de inmatriculare;
e)fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscala;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
f)trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
g)documentele de identificare a solicitantilor in original si copii xerox;
h)document emis de politie care atesta furtul vehiculului in tara sau strainatate.


Documente necesare:Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

a)cerere;Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare
b)certificatul de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
c)placutele cu numar de inmatriculare (daca adeverinta emisa de politie atesta faptul ca au fost furate si placile/ certificatul de inmatriculare / cartea de identitate a vehiculului, acestea nu se mai solicita);
d)cartea de identitate a vehiculului daca este mentionata in certificatul de inmatriculare;
e)hotarare judecatoreasca ramasa definitiva care impune in mod expres radierea din circulatie a unui vehicul, sau atesta ca vehiculul respectiv s-a instrainat;
f)fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscala;
g)trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
h)documentele de identificare a solicitantilor in original si copii xerox;

ELIBERAREA PLACILOR CU NUMERE DE INMATRICULARE RECLAMATE CA FIIND PIERDUTE, FURATE SAU DETERIORATE.

Documente necesare:

a)cererea solicitantului. (reclamatia de pierdere/furt sau dovada din care sa rezulte ca numarul a fost deteriorat) ;


b)cartea de identitate a vehiculului, in original si in copie;

c)certificat de inmatriculare , original si copie sau , pentru vehiculele finantate in leasing , copie cu mentiunea „Conform cu originalul” confirmata prin aplicarea stampilei si semnaturii persoanei autorizate sa reprezinte societatea de leasing ;

d )dovada de plata a contravalorii noilor placute de inmatriculare;

e)actul de identitate al solicitantului, in original si copie;

f)procura speciala autentificata sau delegatie pentru persoanele juridice ;

g)documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice,denumirea si sediul , in copie ;

h)placa/placile cu numarul de inmatriculare deteriorat ;

Autorizare provizorie de circulatie.

Documente necesare:  Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

a)cererea solicitantului;
b)dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate al acesteia;
c)dovada de plata a taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
d)copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e)actul de identitate al solicitantului, in original şi in copie;
f)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar provizoriu şi a garantiei de returnare a acestora;
g)dovada de plata a contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie;
h)copia declaratiei vamale pentru vehiculele de provenienta straina pentru care se solicita inmatricularea in Romania, cu exceptia primei autorizari.Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare


De catre societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi sau societatile de leasing

Autorizatiile de circulatie provizorie pot fi eliberate in alb societatilor abilitate sa comercializeze vehicule noi sau societatilor de leasing care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vanzari de cel putin 5 vehicule intr-un interval de o luna.

Documente necesare:
a)cererea solicitantului;
b)copii dupa facturile fiscale de vanzare şi jurnalul de vanzari al societatii din care sa rezulte ca aceasta a comercializat un numar de vehicule care sa justifice acordarea autorizatiilor de circulatie provizorie;
c)dovada de plata a taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
d)documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, in copie;
e)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar provizoriu şi a garantiei de returnare a acestora;
f)dovada de plata a contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie.

Documentele prevazute la lit. b) se prezinta anual, cu ocazia primei solicitari de eliberare a autorizatiilor de circulatie provizorie.Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

VEHICUL supus incercarilor sau comercializarii de catre dealeri

Documente necesare: Acte necesare inmatriculari, radieri Satul Mare

a)cererea solicitantului;
b)documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, in copie;
c)copii dupa actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea vehiculelor rutiere, precum şi o adeverinta de la Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” din care sa rezulte ca societatea are vehicule in curs de omologare pentru circulatie, in cazul vehiculelor supuse incercarii in vederea omologarii;
d)copii dupa actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere şi copii dupa facturile fiscale de vanzare şi jurnalul de vanzari al societatii, care sa ateste un volum mediu de vanzari de cel putin 10 vehicule pe luna, in ultimele 6 luni, precum şi copii dupa actele care atesta detinerea unui spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vanzarii, in cazul comerciantilor;
e)dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate al acesteia, pentru fiecare autorizatie solicitata;
f)dovada de plata a taxei de autorizare a circulatiei pentru probe;
g)dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar pentru probe;
h)dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare.

Aceste informati au fost preluate de aici: http://www.prefecturasatumare.ro/index.php/permise-si-inmatriculari-136