Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

INMATRICULAREA VEHICULELOR

I. Transferul unui autovehicul inmatriculat in Romania

Actele necesare:

Fisa de inmatriculare   (dactilografiata sau tehnoredactata) vizata de adminstratia financiara la vanzator si cumparator, semnata de propietar si in cazul societatilor, semnatura si stampila. Pentru vanzator se poate prezenta si certificatul de atestare fiscala

– Chitanta contravaloare talon achitata la C.E.C. Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Chitanta taxa de inmatriculare achitata la primarie de catre cumparator

– Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, eliberată de Administraţia financiară

– Cartea de identitate a vehiculului+ 1 exemplar in copie

– Contract vanzare – cumparare in 4 exemplare Descarca formular  

– Certificatul de inmatriculare vechi cu inspectia tehnica valabila

– Certificat de autenticitate eliberat de RAR in perioada de valabilitate

– Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor

– Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu (40 RON numere la rand, 85RON numere preferentiale) Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Cerere tip de inmatriculare   Descarca formular persoane fizice  

Descarca formular persoane juridice

– Copie dupa asigurarea obligatorie, efectul legii R.C.A, pe noul propietar

– In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate deleagatia si copie CI/BI delegat

– Placutele de inmatriculare vechi daca se solicita eliberarea unor placute noi

– Pastrarea numarului se face inainte de inmatricularea pe noul proprietar cu o taxa de 30 RON achitata la ghiseu

II. INMATRICULAREA unui autovehicul NOU

Actele necesare:

Fisa de inmatriculare  (dactilografiata sau tehnoredactata) vizata de administratia financiara, semnata de propietar si in cazul societatilor semnatura si stampila.Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Chitanta contravaloare talon achitata la C.E.C.

– Chitanta taxa de inmatriculare achitata la primarie de catre cumparator

– Chitanta timbru de mediu, in original si copie

– Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare la R.A.R.+ 1 exemplar in copie.

– Factura fiscala de cumparare a vehicului

– Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor

– Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu (40 RON numere la rand, 85RON numere preferentiale)

– Cerere tip de inmatriculare   Descarca formular persoane fizice  

Descarca formular persoane juridice

– Copie dupa asigurarea obligatorie ,efectul legii R.C.A Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat

III. INMATRICULAREA unui autovehicul uzat importat

Actele necesare: Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

Fisa de inmatriculare  (dactilografiata sau tehnoredactata) vizata de administratia financiara, semnata de propietar si in cazul societatilor semnatura si stampila.

– Chitanta contravaloare talon achitata la C.E.C.

– Chitanta taxa de inmatriculare achitata la primarie de catre cumparator

– Chitanta timbru de mediu in original si copie

– Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare la R.A.R.+ 1 exemplar in copie.

– Contract vanzare-cumparare Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Inspectie tehnica valabila Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Certificat de autenticitate eliberat de RAR in perioada de valabilitate

– Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor

– Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu (40 RON numere la rand, 85RON numere preferentiale) Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Cerere tip de inmatriculare    Descarca formular persoane fizice  

Descarca formular persoane juridice

– Copie dupa asigurarea obligatorie ,efectul legii R.C.A, pe noul propietar

– In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat

– Documentele de înmatriculare eliberate de autoritătile străine în original precum si placutele de inmatriculare straine cu care a intrat autovehiculul in tara. Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

Pierderea certificatului de inmatriculare

Actele necesare: Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Reclamatie de pierdere a certificatului de inmatriculare   Descarca formular

– Chitanta contravaloare talon achitata la C.E.C.

– Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor Acte necesare inmatriculari, radieri auto 

– Cartea de identitate a vehiculului + 1 exemplar in copie

– Copie asigurare obligatorie

– In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat

Radierea din circulatie a vehiculelor

Actele necesare: Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Certificatul si placutele cu numarul de inmatriculare

– Cartea de identitate a vehiculului + 1exemplar copie

Fisa de inmatriculare  cu viza administratiei financiare competente sau certificat de atestare fiscala

– Cerere de radiere tip,completata de cel care solicita radierea Descarca formular

– Copie act de identitate in cazul persoanelor fizice iar in cazul firmelor copie dupa C.U.I., delegatie stampilata si semnata, copie act de identitate delegat

– Documentul pe baza caruia se solicita radierea:

1 casarea:adeverinta dezmembrare

2 radiere la cerere:adeverinta de la primarie ca vehiculul nu este abandonat pe domeniul public

3 export: documentul care sa ateste exportul vehiculului (factura, contract, etc.)

Autorizatii provizorii

Pentru definitivarea documentelor in vederea inmatricularii vehiculelor se pot atribui autorizatii provizorii de circulatie pe o perioada de maxim 90 zile. Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara

– Chitanta contravaloare talon achitata la C.E.C in valoare de 13 RON;

– Chitanta in valoare de 9 RON achitata la primaria locului de domiciliu;

– Documentele de inmatriculare a vehiculului;

– Actul de vanzare-cumparare in original si copie;

– Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor

– Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu (40 RON);

– Cerere tip de pentru numere provizorii:  Descarca formular

– Copie dupa asigurarea obligatorie, efectul legii R.C.A

– In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat

NOTA: Dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare se elibereaza in doua ore de la depunerea actelor, certificatul de inmatriculare se tipareste la D.R.P.C.I.V. Bucuresti de unde se expediaza la titular prin posta.

Documentele se depun personal sau cu procura notariala.

 

INFORMARE: La nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara se pot achita prin card bancar (POS) urmatoarele taxe:

– contravaloare certificate de inmatriculare : 37 RON;

– contravaloare permis de conducere : 68 RON;

– contravaloare autorizatie provizorie de circulatie : 13 RON.

Acte necesare inmatriculari, radieri auto Hunedoara