Inmatriculare Caras Severn

Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid

Inmatriculare Caras Severn

 Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid

Acte necesare inmatriculare Caras Severn

.

 

 1. Cerere de înmatriculare.
 2. Fişa de înmatriculare a vehiculului , având viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 3. cartea de identitate a vehiculului, cu folie de secretizare aplicata de Registrul Auto Român in original si in copie;
 4. documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie, tradus si legalizat ; Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 5. actul de identitate al solicitantului, in original si in copie sau documente care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, reprezentantul legal in copie;
 6. dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate al acesteia
 7. copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, in termenul de valabilitate al acesteia; Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 8. dovada de plata a taxei de inmatriculare, eliberata de Consiliul Local;
 9. dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare, eliberata de CEC;
 10. dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare;
 11. certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român;
 12. documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original;
 13. placutele cu numarul de inmatriculare strain
 14. dovada de plata a timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilita potrivit legii

 

Dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute anterior, aceasta trebuie să depună formularul «Certificat», prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele necesare inmatricularii unui vehiculul vor fi depuse la ghiseele de inmatriculare auto personal de proprietarul vehiculului sau de un imputernicit al acestuia prin procura speciala notariala, in cazul persoanelor fizice, sau de catre un delegat autorizat in cazul persoanelor juridice care se poate prezenta la ghiseu cu un act de identitate si o delegaţie Inm

 1. Cererea de înmatricularecompletata de noul propritar.
 2. Fişa de înmatriculare a vehiculului , semnata de fostul si noul proprietar, vizata de organele fiscale competente ale autoritatilor administratiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale. Vizele organelor fiscale / certificate de atestare fiscala sunt obligatorii pentru toti detinatorii intermediari indiferent de perioada detinerii (chiar daca data cumpararii este aceeasi cu cea a vanzarii).
 3. cartea de identitate a vehiculului, cu folie de secretizare aplicata de Registrul Auto Român, in original si in copie;
 4. documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie; Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 5. actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, documente care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, reprezentantul legal in copie;
 6. dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate al acesteia;
 7. copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, in termenul de valabilitate al acesteia;
 8. dovada de plata a taxei de inmatriculare, eliberata de Consiliul Local;
 9. certificatul de inmatriculare al fostului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;
 10. placutele cu numarul de inmatriculare
 11. dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare, eliberata de CEC;
 12. dovada de plata a contravalorii placutelor cu numarul de inmatriculare, cu exceptia cazului in care acestea se pastreaza de catre noul proprietar; Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 13. certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român
 14. dovada de plata a timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilita potrivit legii, in cazul in care pentru acest autovehicul nu a fost achitatata/a fost restituita taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa de poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.

Documentele necesare inmatricularii unui vehiculul vor fi depuse la ghiseele de inmatriculare auto personal de proprietarul vehiculului sau de un imputernicit al acestuia prin procura speciala notariala, in cazul persoanelor fizice, sau de catre un delegat autorizat in cazul persoanelor juridice care se poate prezenta la ghiseu cu un act de identitate si o delegaţie Inmatricula

 1. Cerere de înmatriculare.
 2. Fişa de înmatriculare a vehiculului , având viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale.
 3. cartea de identitate a vehiculului, cu folie de secretizare aplicata de Registrul Auto Român, in original si in copie;
 4. documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, in original si in copie;
 5. actul de identitate al solicitantului, in original si in copie sau documente care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, reprezentantul legal in copie;
 6. copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, in termenul de valabilitate al acesteia; Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 7. dovada de plata a taxei de inmatriculare, eliberata de Consiliul Local;
 8. dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare, eliberata de CEC;
 9. dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare;
 10. dovada de plata a timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilita potrivit legii

 

Dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute anterior, aceasta trebuie să depună formularul «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi», prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi» şi «Certificat», precum şi a procedurii de eliberare a acestora, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid

Documentele necesare inmatricularii unui vehiculul vor fi depuse la ghiseele de inmatriculare auto personal de proprietarul vehiculului sau de un imputernicit al acestuia prin procura speciala notariala, in cazul persoanelor fizice, sau de catre un delegat autorizat in cazul persoanelor juridice care se poate prezenta la ghiseu cu un act de identitate si o delegaţie.

Eliberare duplicate

 1. Cererea solicitantului
 2. certificatul de inmatriculare deteriorat saudeclaratia solicitantului din care sa rezulte pierderea sau furtul documentului ; Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 3. cartea de identitate a vehiculului, cu folie de secretizare aplicata de Registrul Auto Român, in original si in copie ;
 4. dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare, eliberata de CEC;
 5. actul de identitate al solicitantului, in original si in copie.

Documentele necesare inmatricularii unui vehiculul vor fi depuse la ghiseele de inmatriculare auto personal de proprietarul vehiculului sau de un imputernicit al acestuia prin procura speciala notariala, in cazul persoanelor fizice, sau de catre un delegat autorizat in cazul persoanelor juridice care se poate prezenta la ghiseu cu un act de identitate si o delegaţie

 1. Cererea solicitantului ;
 2. cartea de identitate a vehiculului, cu modificarile tehnice operate de catre Regia Autonoma “Registrul Auto Român”;
 3. fisa de inmatriculare a vehiculului, vizata de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, numai in cazul modificarilor care se refera la schimbarea domiciliului, sau, dupa caz, a resedintei, pentru cetatenii straini, ori a sediului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrica diferita; Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 4. vechiul certificat de inmatriculare
 5. dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare, eliberata de CEC;
 6. actul de identitate al solicitantului, in original si in copie.

 

Documentele necesare inmatricularii unui vehiculul vor fi depuse la ghiseele de inmatriculare auto personal de proprietarul vehiculului sau de un imputernicit al acestuia prin procura speciala notariala, in cazul persoanelor fizice, sau de catre un delegat autorizat in cazul persoanelor juridice care se poate prezenta la ghiseu cu un act de identitate si o delegaţie.

Autorizatia provizorie.

 1. Cererea solicitantului
 2. dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate al     acesteia;
 3. dovada de plata a taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
 4. copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
 5.   actul de identitate al solicitantului, in original si in copie sau, in cazul persoanei juridice, documente care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie;
 6. dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar provizoriu;
 7. dovada de plata a contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie, eliberata de CEC;

Documentele necesare inmatricularii unui vehiculul vor fi depuse la ghiseele de inmatriculare auto personal de proprietarul vehiculului sau de un imputernicit al acestuia prin procura speciala notariala, in cazul persoanelor fizice, sau de catre un delegat autorizat in cazul persoanelor juridice care se poate prezenta la ghiseu cu un act de identitate si o delegaţie

Radierea

 1. Cererea solicitantului Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid
 2. Fişa de înmatricularecu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale sau a certificatului de atestare fiscala
 3. certificatul de inmatriculare sau de inregistrare
 4. placutele cu numar de inmatriculare sau de inregistrare
 5. cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele inmatriculate dupa 1 iulie 1993),
 6. documentele care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile :
  • vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
  • scoaterii definitive din România a vehiculului;
  • declararii furtului vehiculului;
  • trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane
  • proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut conform legii

Documentele necesare inmatricularii unui vehiculul vor fi depuse la ghiseele de inmatriculare auto personal de proprietarul vehiculului sau de un imputernicit al acestuia prin procura speciala notariala, in cazul persoanelor fizice, sau de catre un delegat autorizat in cazul persoanelor juridice care se poate prezenta la ghiseu cu un act de identitate si o delegaţie

TAXE

 1. Taxa de inmatriculare auto se stabileste si se achita la Consiliul Local pe raza caruia isi are domiciliul/ sediul proprietarul.
 1. Contravaloarea certificatului de inmatriculare auto se achita la orice agentie CEC in suma de 37 RON

Contravaloarea autorizatiei provizorii de circulatie se achita la orice agentie CEC in suma de 13 RON

III. Contravaloarea placilor de inmatriculare care se achita la ghiseu

este in suma de : Inmatriculare Caras Severn , inmatriculari auto , ghid

 • 20 RON o placa tip A;
 • 23 RON o placa tip B;
 • 17 RON o placa tip C;
 1. Tariful de atribuire numar preferential care se achita la ghiseu este in valoare de 45 RON
 2. Tariful pentru pastrare numar de inmatriculare este in valoare de 30 RON

Timbrul de mediu se achita in lei de contribuabili, prin virament sau in numerar, la unitatile trezoreriei statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt înregistrati ca platitori de impozite si taxe sau îsi au domiciliul fiscal.

Program inmatriculari Caras Severin

 • Depunere documente

Luni – Joi : 8.30 – 13.00

Vineri : 8.30 – 11.00

 • Eliberare documente

Luni – Joi : 13.30 – 16.00

Vineri : 11.00 – 13.00

Formulare necesare inmatrculari auto judetul Caras Severin

» Cerere radiere vehicul
» Certificat de radiere
» Fisa de inmatriculare (fata) si declarare pierdere, furt, deteriorare certificat sau placute inmatriculare (verso)
» Cerere de înmatriculare/transcriere
» Cerere numere provizorii
» Declaraţie de pierdere a cărţii de identitate a vehiculului
» Declaraţie de pierdere, furt, deteroriare a plăcuţelor de înmatriculare
» Delegaţie