Acte necesare inmatriculare auto Timis

Acte necesare inmatriculare auto Timis

Acte necesare inmatriculare auto Timis

 

Acte necesre inmatriculare auto Timis

 

CEREREA SOLICITANTULUI. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE. Acte necesare inmatriculare auto Timis


CEREREA SOLICITANTULUI. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.


Acte necesare inmatriculare auto Timis

CEREREA SOLICITANTULUI. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT DEFINITIV, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA; Acte necesare inmatriculare auto Timis
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
ACT DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI COPIE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE.
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA. Acte necesare inmatriculare auto Timis

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CEREREA SOLICITANTULUI. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA;
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE Acte necesare inmatriculare auto Timis
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, CERTIFICAT MOSTENIRE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA; Acte necesare inmatriculare auto Timis
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
ACT DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI COPIE;
CERTIFICATUL DE AUTENTICITATE AL AUTOVEHICULULUI;
DOCUMENTELE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE IN ORIGINAL, COPIE SI TRADUCERE LEGALIZATA;
PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE EMISE DE AUTORITATILE STRAINE;
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.

CEREREA SOLICITANTULUI. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA;
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, CERTIFICAT MOSTENIRE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT DEFINITIV, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA;
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
ACT DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI COPIE;
CERTIFICATUL DE AUTENTICITATE AL AUTOVEHICULULUI IN TERMENUL DE VALABILITATE;
DOCUMENTELE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE IN ORIGINAL, COPIE SI TRADUCERE LEGALIZATA;
PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE EMISE DE AUTORITATILE STRAINE;
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.

CEREREA NOULUI PROPRIETAR IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), SEMNATA DE FOSTUL SI NOUL PROPRIETAR, AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL FOSTULUI PROPRIETAR AL VEHICULULUI SE POATE DEPUNE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA EMIS DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERITFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA;
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, CERTIFICAT MOSTENIRE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA;
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
ADEVERINTA PRIN CARE SE ATESTA NERESTITUIREA TAXEI DE POLUARE / SPECIALE / PENTRU EMISII POLUANTE / TIMBRU DE MEDIU SAU DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC SAU CU CARD BANCAR LA POS LA GHISEELE SERVICIULUI;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
CERTIFICATUL DE INMATRICULARE AL FOSTULUI PROPRIETAR IN CARE ACESTA A INSCRIS TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
CERTIFICATUL DE AUTENTICITATE AL AUTOVEHICULULUI IN TERMENUL DE VALABILITATE;
PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE DACA NOUL PROPRIETAR ARE DOMICILIUL, RESEDINTA SAU SEDIUL PE RAZA ALTUI JUDET DECAT AL FOSTULUI PROPRIETAR;
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CEREREA SOLICITANTULUI. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), SEMNATA SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT TEMPORAR, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA; Acte necesare inmatriculare auto Timis
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA SAU INTERNATIONALA TIP CARTE VERDE (PENTRU EXPORT);
DOCUMENTE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE IN ORIGINAL PRECUM SI PLACILE CU NUMERELE DE INMATRICULARE STRAINE, DACA VEHICULUL PROVINE DIN STRAINATATE SI NU A MAI FOST INMATRICULAT IN ROMANIA IN LIPSA ACESTORA SE RETINE O DECLARATIE NOTARIALA CU PRIVIRE LA IMPREJURARILE CU CARE PLACILE AU FOST PIERDUTE;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC;
DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA. Acte necesare inmatriculare auto Timis

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CEREREA SOLICITANTULUI. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), SEMNATA SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA. Acte necesare inmatriculare auto Timis
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA; Acte necesare inmatriculare auto Timis
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT TEMPORAR, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA; Acte necesare inmatriculare auto Timis
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA;
DOCUMENTE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE IN ORIGINAL PRECUM SI PLACILE CU NUMERELE DE INMATRICULARE STRAINE, DACA VEHICULUL PROVINE DIN STRAINATATE SI NU A MAI FOST INMATRICULAT IN ROMANIA IN LIPSA ACESTORA SE RETINE O DECLARATIE CU PRIVIRE LA IMPREJURARILE IN CARE PLACILE AU FOST PIERDUTE;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC;
DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI – ACHITATA LA GHISEU;
CERTIFICAT DE AUTENTICITATE AL VEHICULULUI IN TERMEN DE VALABILITATE;
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

Atentie! Se realizeaza pentru o perioada de maxim 30 de zile, dar care nu poate depasi termenul de valabilitate a asigurarii internationale tip carte verde.

CEREREA SOLICITANTULUI;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere). DACA VEHICULUL A FOST INMATRICULAT IN ROMANIA, FISA VA FI INSOTITA SI DE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PENTRU FOSTUL PROPRIETAR ELIBERAT DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI VA FI SEMANATA ATAT DE CUMPARATOR CAT SI DE VANZATOR;
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII IN ORIGINAL SI COPIE;
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE, CARE POATE FI: PASAPORT C.R.D.S. INSOTIT DE CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE SAU IN CAZUL CETATENILOR STRAINI – LEGITIMATIE DE SEDERE TEMPORARA, INSOTITA DE PASAPORTUL STRAIN;
DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT/EXPORT TEMPORAR SAU DEFINITIV, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA INTERNATIONALA DE TIP CARTE VERDE;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI – ACHITATA LA GHISEU; Acte necesare inmatriculare auto Timis
PENTRU VEHICULELE
VARIANTA A: NEINMATRICULATE IN ROMANIA:
DOCUMENTELE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE, IN ORIGINAL, PRECUM SI PLACILE CU NUMERE DE INMATRICULARE STRAINE, DACA VEHICULUL PROVINE DIN STRAINATATE SI NU A MAI FOST INMATRICULAT IN ROMANIA. IN LIPSA ACESTORA, ESTE NECESARA O DECLARATIE NOTARIALA CU PRIVIRE LA IMPREJURARILE IN CARE PLACILE AU FOST PIERDUTE;
DOVADA DE PLATA A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, INSOTITA DE DECIZIA DE CALCUL SI CERTIFICATUL DE TVA ELIBERATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
VARIANTA B: PENTRU VEHICULELE INMATRICULATE IN ROMANIA:
CERTIFICATUL DE INMATRICULARE AL FOSTULUI PROPRIETAR IN CARE ACESTA A INSCRIS TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
PLACILE CU NUMARUL DE INMATRICULARE;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CEREREA SOLICITANTULUI;
COPIE DUPA DOVADA ASIGURARII OBLIGATORII DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE, IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE AUTORIZARE PROVIZORIE A CIRCULATIEI – 9 LEI ACHITAT LA PRIMARIE;
COPII ALE DOCUMENTELOR CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE SAU, IN CAZUL PERSOANEI JURIDICE DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR PROVIZORIU – 40 LEI – ACHITATI LA GHISEU; Acte necesare inmatriculare auto Timis
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII AUTORIZATIEI DE CIRCULATIE PROVIZORII – 13 LEI ACHITATI LA CEC SAU DIRECT LA POS LA GHISEUL DE DEPUNERE A ACTELOR;
COPIA DECLARATIEI VAMALE PENTRU VEHICULELE DE PROVENIENTA STRAINA PENTRU CARE SE SOLICITA INMATRICULAREA IN ROMANIA CU EXCEPTIA, PRIMEI INMATRICULARI;
DOCUMENTE DE INMATRICULARE STRAINE IN ORIGINAL SI COPIE;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CERERE;
CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
DOCUMENT CARE ATESTA EXPORTULUI VEHICULULUI ( DOCUMENT VAMAL ROMANESC DE EXPORT, DOCUMENT STRAIN VAMAL DE IMPORT, DOCUMENT DE INMATRICULARE IN STRAINATATE SAU ALTE INSCRISURI OFICIALE STRAINE DIN CARE REZULTA EXPORTUL ORI INMATRICULAREA IN STRAINATATE, CONTRACT VANZARE-CUMPARARE);
TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CERERE;
CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE, IN ORIGINAL SI COPIE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
DOCUMENT CARE ATESTA DEZMEMBRAREA VEHICULULUI DE CATRE O UNITATE DE DEZMEMBRARE A VEHICULELOR AUTORIZATA (LISTA ACESTOR UNITATI SE AFLA AFISATA PE PANOU);
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA. Acte necesare inmatriculare auto Timis

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CERERE/ADRESA A PROPRIETARULUI PRIN CARE SE SOLICITA RADIEREA LA CERERE, INSOTITA DE COPIA UNUI DOCUMENT CARE ATESTA DETINEREA UNUI GARAJ/CURTE/TEREN/PARCARE UNDE VA FI DEPOZITAT VEHICULUL RESPECTIV;
CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE, IN ORGINAL SI COPIE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CERERE;
CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE, IN ORGINAL SI COPIE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
DOCUMENT EMIS DE POLITIE CARE ATESTA FURTUL VEHICULULUI IN TARA SAU STRAINATATE.
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CERERE;
CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE; Acte necesare inmatriculare auto Timis
HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA CARE IMPUNE IN MOD EXPRES RADIEREA DIN CIRCULATIE A UNUI VEHICUL SAU ATESTA CA VEHICULUL RESPECTIV S-A INSTRAINAT;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CERERE SOLICITANT;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), SEMNATA SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA; Acte necesare inmatriculare auto Timis
ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA;
DOVADA DE PLATA A TAXEI DE INMATRICULARE – 60 LEI (SAU 145 LEI PENTRU VEHICULELE CARE DEPASESC 3.500 KG MASA TOTALA MAXIM AUTORIZATA) ACHITATA LA PRIMARIE;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI ACHITATA LA CEC SAU CU CARD BANCAR LA POS LA GHISEELE SERVICIULUI;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
CERTIFICATUL DE INMATRICULARE MODEL VECHI; Acte necesare inmatriculare auto Timis
PLACUTELE VECHI CU NUMARUL DE INMATRICULARE (ex. 1-TM-1234);
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CERERE
CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI: DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE SAU DOCUMENTUL EMIS DE POLITIE CARE ATESTA PIERDEREA/FURTUL CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE IN TARA SAU STRAINATATE);
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere);
DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI LA CEC;
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, AL CARUI CONTINUT NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.

Acte necesare inmatriculare auto Timis

CERERE SOLICITANT;
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI IN ORIGINAL SI COPIE CU MODIFICARILE TEHNICE OPERATE DE CATRE R.A.R.;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI LA CEC;
ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, NUMAI IN CAZUL MODIFICARILOR CARE SE REFERA LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI SAU DUPA CAZ A RESEDINTEI PENTRU CETATENII STRAINI ORI A SEDIULUI SAU LA SCHIMBAREA MOTORULUI CU ALTUL DE O CAPACITATE CILINDRICA DIFERITA.
DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
IN FUNCTIE DE MODIFICARILE SUVERNITE ASUPRA DATELOR DESPRE PROPRIETAR SAU VEHICUL, POT FI NECESARE SI VOR FI SOLICITATE SI ALTE DOCUMENTE SUPLIMENTARE. PENTRU CLARIFICAREA SITUATIEI DVS. VA RUGAM CONTACTATI COMPARTIMENTUL DE INMATRICULARI.

CERERE SOLICITANT
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE- 37 LEI LA C.E.C.;
ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
CERTIFICATUL DE INMATRICULARE;
PLACUTELE VECHI CU NR. DE INMATRICULARE;
FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI;
TARIFUL LEGAL DE ATRIBUIRE A UNEI COMBINATII PREFERENTIALE A NUMARULUI DE INMATRICULARE – 85 LEI ACHITATA LA GHISEU.

PROGRAMUL CU PUBLICUL

Programul de lucru cu publicul al
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Timis,
se desfasoara astfel:

Luni, marti, joi, vineri: 08:30 – 16:30
Miercuri: 08:30 – 18:30

AUDIENTE SEF SERVICIU: Comisar sef de politie Marcel Dan JURCA

Marti: 13:00 – 15:00

Important!

Începând cu data de 28 octombrie 2015, pentru achitarea taxelor reprezentând contravaloarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie, la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județul Timiș (situat în complexul comercial Iulius Mall, str. Demetriade nr. 1) a fost instituită o nouă modalitate de plată, respectiv POS-uri, astfel că aceste taxe vor putea fi plătite cu cardul.

Se poate plăti cu cardul doar:

  • taxa de 68 lei – pentru permis de conducere
  • taxa de 37 lei – pentru certificat de înmatriculare
  • taxa de 13 lei – pentru autorizație provizorie de circulație

Incepand cu data de 16.07.2009, certificatele de inmatriculare si permisele de conducere se trimit direct la domiciliul/sediul solicitantului prin intermediul serviciilor postale asigurate de Compania Nationala Posta Romana.
Documentele se predau la domiciliul/sediul destinatarului in termen de maxim 10 zile de la data depunerii cererii. In cazul in care destinatarul nu este gasit, ridicarea certificatelor de inmatriculare/permiselor de conducere se va face de la sediu „Regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor al judetului Timis”

 Informati preluate de pe satul prefecrur Timis : http://www.prefecturatimis.ro/servicii.php?nivel=12

Acte necesare inmatriculare auto Timis