Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Şef serviciu – Neghina Nicolae

 

Formulare tipizate

Acte necesare pentru înmatricularea vehiculelor:

   Daca persoana care a realizat achizitia intracomunitara a mijlocului de transport si solicita inmatricularea acestuia nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe langa documentele prevazute la alin. (1) aceasta trebuie sa depuna, dupa caz:  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
    a) formularul «Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi», prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor «Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi» si «Certificat», precum si a procedurii de eliberare a acestora, daca mijlocul de transport este nou in sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
    b) formularul «Certificat», prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009, daca mijlocul de transport nu este nou in sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 • cerere tip de înmatriculare completată (semnată) de proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia. În situația în care proprietarul este o societate de leasing, numai fișa de înmatriculare cu datele utilizatorului semnată (ștampilată) va avea viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale de la locul de domiciliu/sediul acestuia;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada de plată a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, stabilită potrivit legii (decizie de calcul şi dovada de plată original şi copie);
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare;
 • declarație vamală legalizată, în cazul vehiculelor importate înainte de 01.01.2007. Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie. Pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!!!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip de înmatriculare completată (semnată) de proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
 • în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia;
 • în situația în care proprietarul este o societate de leasing, numai fișa de înmatriculare cu datele utilizatorului semnată (ștampilată) va avea viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale de la locul de domiciliu/sediul acestuia;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada de plată a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, stabilită potrivit legii (decizie de calcul şi dovada de plată original şi copie);
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare;
 • declarație vamală legalizată sau chitanță vamală în original;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip de înmatriculare completată (semnată) de proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia;
 • în situația în care proprietarul este o societate de leasing, numai fișa de înmatriculare cu datele utilizatorului semnată (ștampilată) va avea viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale de la locul de domiciliu/sediul acestuia;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie, împreuna cu traducerea legalizată a acestuia;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada de plată a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, stabilită potrivit legii (decizie de calcul şi dovada de plată original şi copie);
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare;
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în original, traducere legalizată după acestea, precum și plăcuțele de înmatriculare străine;
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • certificatul de autenticitate, în original;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip de înmatriculare completată (semnată) de proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
 • în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fisa de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia;
 • în situația în care proprietarul este o societate de leasing, numai fișa de înmatriculare cu datele utilizatorului semnată (ștampilată) va avea viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale de la locul de domiciliu/sediul acestuia;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestuia;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada de plată a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, stabilită potrivit legii (decizie de calcul şi dovada de plată original şi copie);
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare;
 • declarație vamală legalizată sau chitanță vamală în original;
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în original, traducere legalizată după acestea, precum și plăcuțele de înmatriculare străine ;
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • certificatul de autenticitate, în original;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip de înmatriculare completată (semnată) de proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) fostului și actualului proprietar și având vizele organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
 • în cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale, situație în care nu mai este necesară depunerea fișei de înmatriculare;
 • în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia;
 • în situația în care proprietarul este o societate de leasing, numai fișa de înmatriculare cu datele utilizatorului semnată (ștampilată) va avea viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale de la locul de domiciliu/sediul acestuia;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o alta persoan, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia, încheiată pe numele noului proprietar;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 • dovada de plată a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, stabilită potrivit legii (decizie de calcul şi dovada de plată original şi copie);
 • trei certificate de transcriere tip, completate și având semnătura (ștampila) vânzătorului;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare;
 • certificatul de autenticitate, în original;
 • certificatul de înmatriculare in care vechiul proprietar a facut mențiunea de transmitere a dreptului de proprietate;
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare, în situația în care noul proprietar nu dorește menținerea vechilor plăcuțe, dovada de plată a contravalorii noilor numere de înmatriculare și a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale (se achită la ghișeu);
 • cererea de păstrare a numerelor de înmatriculare, se depune de către vechiul proprietar împreună cu dovada de plată a tarifului legal de păstrare (se achită la ghișeu);
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip de înmatriculare completată (semnată) de proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) fostului și actualului proprietar și având vizele organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
 • în cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale, situație în care nu mai este necesară depunerea fișei de înmatriculare;
 • în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia;
 • în situația în care proprietarul este o societate de leasing, numai fișa de înmatriculare cu datele utilizatorului semnată (ștampilată) va avea viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale de la locul de domiciliu/sediul acestuia;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia, încheiată pe numele noului proprietar;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 • dovada de plată a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, stabilită potrivit legii (decizie de calcul şi dovada de plată original şi copie);
 • trei certificate de transcriere tip, completate și având semnătura (ștampila) vânzătorului;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare;
 • certificatul de autenticitate, în original;
 • certificatul de înmatriculare în care vechiul proprietar a făcut mențiunea de transmitere a dreptului de proprietate;
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip de înmatriculare completată (semnată) de proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
 • în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fisa de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia;
 • în situația în care proprietarul este o societate de leasing, numai fișa de înmatriculare cu datele utilizatorului semnată (ștampilată) va avea viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale de la locul de domiciliu/sediul acestuia;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestuia;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 • dovada de plată a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, stabilită potrivit legii (decizie de calcul şi dovada de plată original şi copie);
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare;
 • declarație vamală legalizată de admitere temporară (dacă este cazul);
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în original, traducere legalizată dupa acestea, precum și plăcuțele de înmatriculare străine;
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • certificatul de autenticitate, în original;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Important!  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de proveniență străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehicule destinate exportului.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip completată și semnată (ștampilată) de către proprietar;
 • certificatul de înmatriculare, în original;
 • plăcuțele cu număr de înmatriculare (numai cele model vechi, ex: 2 SB 1234);
 • cartea de identitate a vehiculului original și copie;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale, stabilită potrivit legii;
 • dovada de plată a contravalorii noilor plăcuțe de înmatriculare;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cererea tip completată, semnată (ștampilată) de proprieta;
 • cartea de identitate a vehiculului original și copie;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • reclamația/adeverința de pierdere/furt a certificatului de înmatriculare;
 • persoana juridică solicitantă a înmatricularii trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cererea tip completată, semnată (ștampilată) de proprietar;
 • cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” și copie;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietar, vizată de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului, sau, după caz, a reședinței, pentru cetățenii străini, ori a sediului, în altă localitate din cadrul aceluiași județ, la înlocuirea caroseriei sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrică diferită;
 • vechiul certificat de înmatriculare;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie; actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • alte acte necesare pentru clarificarea unor situații particulare;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cererea tip completată, semnată (ștampilată) de proprietar;
 • cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului;
 • vechiul certificat de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează va fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie; actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • plăcuțele vechi cu numărul de înmatriculare;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • dovada de plată a contravalorii noilor plăcuțe de înmatriculare reprezentând tariful legal de atribuire a unei combinații preferentiale;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

Acte necesare pentru radierea vehiculelor:

Această operațiune de radiere se efectuează numai simultan cu înmatricularea temporară pentru export. Se exceptează cazurile în care vehiculul este deja exportat și se prezintă dovada exportului sau a unei înmatriculări în străinatate.
Documente necesare:

 • cerere tip radiere completată semnată (ștampilată) de către proprietar;
 • certificatul de înmatriculare;
 • plăcuțele cu număr de înmatriculare;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • cartea de identitate a vehiculului în original și copie;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului;
 • documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export, document străin vamal de import, document de înmatriculare în străinatate sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul ori înmatricularea în străinatate, contract vânzare/cumpărare);
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atentie!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip radiere completată, semnată (ștampilată) de către proprietar;
 • certificatul de înmatriculare;
 • plăcuțele cu număr de înmatriculare;
 • cartea de identitate a vehiculului dacă este menționată în Certificatul de Înmatriculare, în original și copie;
 • document care atestă dezmembrarea vehiculului emis de către o unitate specializată, în original;
 • fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală;
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
 • actul de identitate al solicitantului, în original și copie;
 • persoana juridică solicitantă aînmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

Cerere tip radiere completată, semnată (ștampilată) de către proprietar, însoțită de copia unui document care atestă deținerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv;

 • certificatul de înmatriculare;
 • plăcuțele cu număr de înmatriculare;
 • cartea de identitate a vehiculului dacă este menționată în Certificatul de Înmatriculare, în original și copie;
 • fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală;
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • declarația pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice în cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi, sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculăriitrebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • cerere tip radiere completată, semnată (ștampilată) de către proprietar;
 • certificatul de înmatriculare;
 • plăcuțele cu număr de înmatriculare (dacă adeverința emisă de poliție atestă faptul că au fost furate și plăcile/CI/CIV, acestea nu se mai solicită);
 • cartea de identitate a vehiculului (CIV) dacă este menționată în Certificatul de Înmatriculare (CI), în original și copie;
 • document emis de poliție care atestă furtul vehiculului în țară sau străinatate, în original;
 • fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală;
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
 • actul de identitate al proprietarului, în original și în copie;
 • persoana juridică solicitantă a înmatriculăriitrebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

Acte necesare pentru obținerea autorizațiilor de circulație:

 • cererea tip completată, semnată (ștampilată) de proprietar;
 • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, (durata autorizării nu poate depăși data la care expiră asigurarea obligatorie);
 • dovada de plată a taxei de autorizare provizorie a circulației;
 • originalul și copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
 • actul de identitate al solicitantului, în original și în copie sau, în cazul persoanei juridice, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr provizoriu de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii autorizației de circulație provizorie;
 • originalul și copia declarației sau a chitanței vamale pentru vehiculele de proveniență străină care provin din afara U.E. pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepția primei autorizări;
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în original, în copie și traducere legalizată după acestea;
 • persoana juridică solicitantă trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
 • pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală.  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

Acte necesare pentru obținerea permisului de conducere auto:

 • Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
 • fișa medicală (formular tip A sau formular tip B, avizată de o policlinică medicală autorizată) în original și copie;
 • actul de identitate original și copie xerox;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere auto (chitanță C.E.C.);
 • permisul de conducere auto în original;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • Dosar plic (carton).

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
 • fișa medicală (formular tip A sau formular tip B, avizată de o policlinică medicală autorizată) în original și copie;
 • actul de identitate original și copie xerox;
 • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere auto (chitanță C.E.C.);
 • permisul de conducere auto în original;
 • dosar plic (carton).

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
 • fișa medicală (formular tip A sau B avizată de o policlinică medicală autorizată) în original și copie;
 • actul de identitate original și copie xerox;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere auto (chitanță C.E.C.);
 • permisul de conducere auto în original;
 • dosar plic (carton).  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
 • fișa medicală formular (tip A sau formular tip B) în original și copie, avizată de o policlinică medicală autorizată;
 • actul de identitate original și copie xerox;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere auto (chitanță C.E.C.);
 • dosar plic (carton).  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Acte necesare declarării pierderii permisului de conducere:

 • declarație de pierdere;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • act de identitate original și copie xerox.

Atenție!
Pierderea permisului de conducere se înregistrează la organul emitent.
Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

 • Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
 • fișa medicală (formular tip A sau formular tip B) în original și copie, avizată de o policlinică medicală autorizată;
 • actul de identitate original și copie xerox;
 • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere auto (chitanță C.E.C.);
 • adeverință eliberată de organul emitent sau organul de poliție unde a fost înregistrat furtul permisului de conducere (originală);
 • dosar plic (carton).  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Se preschimbă doar permisele de conducere emise de unul din statele prevăzute în anexele din OMAI 163 din 10.08.2011.

ACTE NECESARE:

 • 1. Permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din OMAI nr. 163/2011 a cărui preschimbare se solicită, în original, și traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau
  2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului eliberat de autoritățile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), OMAI nr. 163/2011 precum și traducerea legalizată în limba română a acestuia;
 • Cerere de solicitare a preschimbarii permisului de conducere strain;
 • Documentul de identitate al solicitantului, în original și, respectiv, în copie:
  1. pașaportul, certificatul de înregistrare, permisul de ședere, cartea de rezidență în România;
  2. cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetățenilor români;
 • fișa deținătorului permisului de conducere, completată lizibil, cu majuscule;
 • fișa medicală completată de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia „APT CONDUCĂTOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum și a eventualelor restricții medicale ce vor fi menționate în permisul de conducere preschimbat – original şi copie;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
 • declarația notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu are rezidența normală pe teritoriul altui stat membru, că nu mai posedă un alt permis de conducere național românesc ori eliberat de autoritățile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorități în vederea eliberării unui nou document, precum și faptul că nu a luat și nu i-a fost adusă la cunoștință anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restricționarea exercitării acestui drept;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere (68 RON ) achitata la CEC.
  Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în țară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situație în care fișa deținătorului va avea atașată în spațiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recentă.  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

Atenție!
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

 • Candidații trebuie să depună următoarele documente:
 • cererea-tip, semnată de candidat;
 • fișa de școlarizare;
 • certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
 • copia actului de identitate;
 • chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere;
 • copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obținerea unor noi categorii;
 • dosar plic.

Pana la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obtinerea unui permis de conducere din categoria AM (moped), care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice in cadrul unei scoli de conducatori auto, se poate programa la examen prezentand documentele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), c)-e), documentul care atesta ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata si documentul care atesta ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat

Atenție!  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

Persoana care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de:
a) 16 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1;
b) 18 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E si Tr;
c) 20 de ani impliniti, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani impliniti, pentru motocicletele din categoria A;
d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum si pentru triciclurile cu motor din categoria A;
e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 • să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea.
 • să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinţa pe raza de competentă a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti unde solicită să fie examinată.

ORDIN pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui vehicul.

Dosarul de examen în vederea redobândirii permisului de conducere trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cerere-tip;  Acte necesare inmatriculare auto Sibiu
 • fişa de şcolarizare (valabilă un an de zile de la data emiterii);
 • certificatul de cazier judiciar valabil;
 • original / copie a documentului de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de examinare;
 • copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă.

Program de lucru şi audienţe

[su_spoiler title=”Program de lucru şi audienţe” style=”fancy” anchor=”inmatriculare auto”]

Eliberări documente si plăci cu numere de înmatriculare între orele : 13:00 – 15:00 la ghiseele permise auto,intrarea de la pașapoarte și permise.

Program de lucru la ghişeele permise auto şi examinari

Ziua

Depunerea documentelor

pentru înregistrare şi programare la primul examen

 

GHISEUL NR. 1

pentru preschimbare permise auto străine

GHISEUL NR. 2

pentru preschimbare sau obtinere duplicat permise auto româneşti

GHISEUL NR. 3

 

Eliberare dovezi inlocuitoare permise de conducere

GHISEUL NR. 3

                            Luni

08:30 – 13:30

14:30 – 15:30

08:30 – 13:30

10:30 – 16:30

Marți

08:30 – 13:30

14:30 – 15:30

08:30 – 13:30

10:30 – 16:30

Miercuri

10:30 – 16:00

12:30 – 18:30

Joi

08:30 – 13:30

14:30 – 15:30

08:30 – 13:30

10:30 – 16:30

Vineri

08:30 – 13:30

10:30 – 16:30

 

Program de lucru la sala de examinare pentru înregistrarea candidatilor , sustinerea probei teoretice în vederea obtinerii permisului de conducere şi programare traseu

 Ziua

Interval orar

Luni

09:00 – 14:30

Marţi

09:00 – 14:30

Joi

09:00 – 14:30

 

AUDIENŢELE au loc în fiecare zi de miercuri, între orele 13.00 – 15.00, la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Sibiu din str. Andrei Şaguna, nr. 10; telefon contact – 0269/210104.

 

Ziua

Depunerea cererilor pentru obţinerea unor copii din dosarul de înmatriculare (chitanţă taxă poluare, documente străine de înmatriculare, etc.) la ghişeul Permise Auto 

                                                                            Luni

14:30 – 15:30

Marţi

14:30 – 15:30

Joi

14:30 – 15:30

 

Program de lucru la ghişeele înmatriculări, radieri,numere provizorii şi probe

Ziua

 Radieri, numere provizorii şi probe

Ghişeu 1

Înmatriculări solicitate de persoane juridice

Ghişeu 2

Înmatriculări solicitate de persoane fizice
Ghişeu 3

Eliberări acte

Ghişeu 4 

dealeri

persoane fizice si juridice

înregistrări pierderi (furturi), certificate de înmatriculare şi numere înmatriculare

Depuneri acte

Luni

08:30 – 09:30

   09:30 – 13:30

13:30 – 14:30

10:00 – 12:00

08:30 – 12:30

13:00 – 16:00

Marți

08:30 – 09:30

   09:30 – 13:30

13:30 – 14:30

10:00 – 12:00

08:30 – 12:30

13:00 – 16:00

Miercuri

17:00 – 18:30

  14:30 – 17:00

10:00 – 12:00

08:30 – 12:30

13:00 – 16:00

Joi

08:30 – 09:30

  09:30 – 13:30

13:30 – 14:30

10:00 – 12:00

08:30 – 12:30

13:00 – 16:00

Vineri

08:30 – 09:30

  09:30 – 12:30

08:30 – 12:30

13:00 – 14:00

 

AUDIENŢELE au loc în fiecare zi de miercuri, între orele 13.00 – 15.00, la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor al judetului Sibiu din str. Andrei Saguna, nr. 10; telefon contact – 0269/210104.

[/su_spoiler]

Atribuții:

[su_spoiler title=”Atributii” style=”fancy” anchor=”Atributile serviciului”]

a) constituie și actualizează registrul județean de evidență a permiselor de conducere și a autovehiculelor înmatriculate și valorifică datele cuprinse în acesta;

b) organizează examenele pentru obținerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condițiile legii;

c) soluționeaza cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condițiile legii;

d) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghișeu unic; Acte necesare inmatriculare auto Sibiu

e) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;

f) monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecției datelor cu caracter personal, în domeniul de competență;

g) asigură soluționarea contestațiilor depuse la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Acte necesare inmatriculare auto Sibiu[/su_spoiler]

Anunțuri:

În atenția persoanelor fizice sau juridice care au vândut vehicule și actualii proprietari ai acestora(cumpărătorii)nu au perfectat actele privind transcrierea dreptului de proprietate în termenul legal de maxim 30 zile de la încheierea tranzacției.

Vă informăm că în ultima perioadă s-a constatat o creștere a numărului de situații în care în urma înstrăinării unor vehicule înmatriculate , noii proprietari nu și-au îndeplinit obligațiile legale privind transcrierea dreptului de proprietate în termenul de maxim 30 zile de la încheierea tranzacției.Persoanele aflate în această situație pot solicita în scris serviciului nostru efectuarea notificarii înstrăinării vehiculului în sistemul informatic național de evidența a vehiculelor înmatriculate.

Pentru efectuarea notificării,solicitanții vor depune la serviciul înmatriculări,ghișeul nr.1 în zilele de luni,marți,joi între orele 13:30 – 14:30,următoarele documente :

– solicitarea scrisă a fostului proprietar (vânzător);

– originalul și copia înscrisului prin care a fost transferat dreptul de proprietate al vehiculului respectiv (contract de vânzare – cumpărare,factură,etc.);

– actul de identitate al solicitantului în original și copie;

– certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent – taxe și impozite , din care să rezulte faptul că fostul proprietar (vânzătorul) a fost scos din evidențele fiscale locale;

– date de identificare ale noului proprietar (cumpărător) : nume,prenume,CNP,adresă pentru persoane fizice și denumire societate,adresa sediului,CUI pentru persoane juridice;

Menționăm faptul că informarea pe care o transmiteți nu produce efectul juridic al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate , act juridic care presupune îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de art. 8 din OMAI nr.1501/2006 cu modificările și completările ulterioare privind procedura înmatriculării , înregistrării , radierii și eliberarii autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.Această măsură a fost dispusă de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prin dispoziția nr. 2141746/22.11.2012 în baza protocolului încheiat cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România , care poate vizualiza Registrul Național de Evidență Auto în vederea completării procesului verbal de contravenție pentru neplata ROVINIETEI.

HOTARARE nr. 88 din 13 martie 2013 „ART. 4 (1)

In cazul in care se solicita transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007, iar proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent elibereaza un document care evidentiaza aceasta situatie.

(2) Documentul prevazut la alin. (1) se prezinta la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.” INCEPAND CU DATA DE 21.09.2010, PENTRU OBTINEREA ALTOR PLACI CU NUMERE DE INMATRICULARE IN SITUATIA IN CARE SUNT PIERDUTE, FURATE SAU DETERIORATE, PROPRIETARII VEHICULELOR VOR DEPUNE, DUPA CAZ, URMATOARELE DOCUMENTE:

a) CERERE SCRISA DE MANA SAU IN SISTEM INFORMATIC, DIN CARE SA REZULTE MOTIVUL SOLICITARII CONFECTIONARII ALTOR PLACI CU NR. DE INMATRICULARE: PIERDERE, FURT SAU PLACI DETERIORATE;

b) CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI IN ORIGINAL SI COPIE; CERIFICATUL DE INMATRICULARE AL VEHICULULUI IN ORIGINAL SI COPIE; ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE; PROCURA SPECIALA AUTENTIFICATA IN CAZUL IN CARE PROPRIETARUL VEHICULULUI (PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA) LIPSESTE SAU DELEGATIE PENTRU PERSOANE JURIDICE; Acte necesare inmatriculare auto Sibiu IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE; CONTRAVALOAREA PLACILOR CU NR. DE INMATRICULARE SE ACHITA IN NUMERAR LA GHISEU, IN MOMENTUL DEPUNERII DOCUMENTELOR DE MAI SUS. IN SITUATIA IN CARE PLACILE CU NR. DE INMATRICULARE SUNT DETERIORATE, ACESTEA SE VOR PREDA LA GHISEU PENTRU A FI DISTRUSE, IN MOMENTUL IN CARE SOLICITANTUL VA RIDICA NOILE PLACI CU NR. DE INMATRICULARE.

Informatile au fost preluate de aici.