Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

 

Date de contact:

Adresa: Piata Iuliu Maniu 14, Alba Iulia, jud. Alba

Judetul: Alba

Telefon: + 40 (258) 810235

!!! Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor ne anunță ca a devenit operațională, la ghișeele de lucru cu publicul, plata cu cardul bancar (POS) a contravalorii permisului de conducere și a autorizației de circulație provizorie.

De asemenea, acolo unde datele din documentele prezentate în vederea înmatriculării pentru circulație a vehiculelor se introduc de către lucrătorul din ghișeu, cetățenii pot achita prin aceeași facilitate și contravaloarea certificatului de înmatriculare.

Ghişeul nr.5 Acte auto necesare inmatriculari , radieri alba

Eliberari documente şi primiri numere provizori

– Primiri numere provizori şi eliberări documente

LUNI : 8:30-13:00
MARTI : 8:30-13:00
MIERCURI : 8:30-13:00
JOI : 8:30-13:00
VINERI : 8:30-13:00

– Eliberări documente şi primiri cereri pentru obţinerea unor copii din dosarele de înmatriculare şi cereri avocaţionale (chitanţe, taxe poluare, documente străine de înmatriculare, etc.)Acte auto necesare inmatriculari, radieri judetul Alba

LUNI : 14:00-16:00
MARTI : 14:00-16:00
MIERCURI : 14:00-16:00
JOI : 14:00-16:00
VINERI : 13:00-15:00

Program cu publicul pentru operatiuni de inmatriculare si radiere vehicule

Ghişeul nr.3

– Primiri doare înmatriculare auto

– Primiri dosare radieri auto

– Primiri dosare duplicate certificate înmatriculare

– Primiri dosare numere pierdute, deteriorate
LUNI : 8:30-13:00; 14:00-16:00 Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
MARTI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
MIERCURI : 8:30-13:00; 14:00-18:00Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
JOI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
VINERI : 8:30-13:00[/su_spoiler]

Ghişeul nr.4 Acte auto necesare inmatriculari , radieri in Alba

– Primiri doare înmatriculare auto

– Primiri dosare radieri auto

– Primiri dosare duplicate certificate înmatriculare

– Primiri dosare numere pierdute, deteriorate
LUNI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
MARTI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
MIERCURI : 8:30-13:00; 14:00-18:00
JOI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
VINERI : 8:30-13:00

Program cu publicul pentru operatiuni de preschimbare permise de conducere auto, primiri dosare pentru programare la examen in vederea obtinerii permisului de conducere auto

Ghişeul nr.1 – Preluări imagini pentru preschimbarea permisului de conducere

LUNI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
MARTI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
MIERCURI : 8:30-13:00; 14:00-18:00
JOI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
VINERI : 8:30-13:00

Ghişel nr.2  Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

– Primiri dosare pentru examinări în vederea obţinerii permisului de conducere

– Primiri dosare pentru preschimbarea permisului de conducere

– Primiri dosare pentru preschimbarea permisului de conducere obţinut în alte state

LUNI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
MARTI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
MIERCURI : 8:30-13:00; 14:00-18:00
JOI : 8:30-13:00; 14:00-16:00
VINERI : 8:30-13:00 Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

Audiente sef serviciu: marti 10,00 – 12,00

!!! În ultima zi a lunii programul cu publicul la ghişeele nr.3 şi nr.4 este între orele 8:30-13:00

!!!! Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere, proba teoretică, se desfăşoară lunea, martea si joia între orele 9:30 – 13:00, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba

Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
Conform art. 6 din Legea nr. 432 din 27.11.2006, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2005, pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, publicata in Monitorul Oficial nr. 976 din 06.12.2006 “in cazul vehiculelor ale caror certificate de inmatriculare, eliberate in conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1996 privind circulatia pe drumurile publice, nu au fost preschimbate pana la dat de 31.10.2001, inmatricularea se radiaza de drept, daca detinatorul nu solicita preschimbarea certificatului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei Ordonante de Urgenta”.
Prin certificate de inmatriculare eliberate conform Decretului nr. 328/1966, se inteleg certificatele emise pana in anul 1997 care, potrivit H.G. nr. 778/1995, H.G. nr. 166/1977 si H.G. nr. 1015/2000, trebuiau preschimbate pana la 31.10.2001.  Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
In perioada iunie-octombrie 2006, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Alba din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Alba a transmis celor aproximativ 5.000 de posesori ai unor astfel de certificate, scrisori de atentionare. In urma acestui demers au fost preschimbate aproximativ 1.500 de documente model vechi, iar restul au declarat ca nu mai exista fizic, intrucat au apartinut, in general, unor unitati economice desfiintate, pentru care nu s-a solicitat radierea vehiculelor din evidenta.

INMAREICULARI 

 1. a) Cererea solicitantului; Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 2. b) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. c) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4. d) Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie;
 5. e) Actul de identitate al solicitantului original şi copie;
 6. f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
 7. g) Copia asigurării RCA în termen de valabilitate;
 8. h) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 9. i) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii
 10. j) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare ;
 11. k) Decizia de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule emisă de organul fiscal competent din subordinea ANAF; Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 12. l) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă: Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

– în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
– în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliulfiscal persoana fizică.

 1. m) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 2. n) Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
 3. o) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 4. p) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 5. r) În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

– formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
– formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.
s) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.

 1. a) Cererea solicitantului; Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 2. b) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. d) Documentul care atesta dreptul de proprietate, în original si copie;
 5. e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. f) Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
 7. g) Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
 8. h) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii;
 9. i) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare Se achita la CEC;
 10. j) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă: Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

– în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
– în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliulfiscal persoana fizică.

 1. k) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor);
 2. l) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

Acte auto necesare inmatriculari, radieri in judetul Alba

Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

 1. a) Cererea solicitantului;
 2. b) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. d) Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5. e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. f) Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
 7. g) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii
 8. h) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare. Se poate achita la CEC;
 9. i) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:Acte auto necesare inmatriculari, radieri judetul Alba

– în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
– în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliulfiscal persoana fizică.

 1. j) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
 2. k) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 3. l) În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

– formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
– formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.
m) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013 .

Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

 1. a) Cererea solicitantului;
 2. b) Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent); Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 3. c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. d) Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5. e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
 7. g) Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
 8. h) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii ;
 9. i) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
 10. j) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul este înmatriculat în Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv;
 11. k) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare. Se poate achita la CEC;
 12. l) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 13. m) Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
 14. n) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 15. o) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul. Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 16. p) În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat, solicitantul va trebui să prezinte unul din următoarele documente: Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

– dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

– dovada că proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală, documentul care evidenţiază această situaţie se eliberează de organul fiscal competent.

 1. a) Cererea solicitantului;
 2. b) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. c) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4. d) Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie;
 5. e) Actul de identitate al solicitantului original şi copie;
 6. f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
 7. g) Copia asigurării RCA în termen de valabilitate. Aceasta se încheie pe numele solicitatntului, pe o perioadă de minimum 6 luni;
 8. h) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 9. i) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii
 10. j) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare -Se poate achita la CEC;
 11. k) Decizia de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule emisă de organul fiscal competent din subordinea ANAF;
 12. l) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă: Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

– în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
– în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

 1. m) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru  număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere  documente;
 2. n) Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
 3. o) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 4. p) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.Acte auto necesare inmatriculari, radieri judetul Alba
 5. r) În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

– formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
– formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

 1. s) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013. Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 1. a) Cererea solicitantului;
 2. b) Dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă auto – original+copie;
 3. c) Dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulației
 4. d) Copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
 5. e) Actul de identitate al solicitantului – original + copie;
 6. f) Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie.
 7. g) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu – 40 de lei (se achită la ghişeul instituţiei noastre);
 8. h) Copia declaraţiei vamale pentru vehiculele achiziţionate din afara UE pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări;
 9. i) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

R A D I E R I

 1. a) Cererea solicitantului;
 2. b) Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;
 3. c) Certificatul de înmatriculare;
 4. d) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 5. e) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.);
 6. f) Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 7. g) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. h) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 1. a) Cererea solicitantului;
 2. b) Certificatul de înmatriculare; Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 3. c) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 4. d) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare; Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 5. e) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6. f) Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
 7. g) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial, sau  certificatul de atestare fiscală.
 8. h) Certificat de radiere
 9. i) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 10. j) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 1. a) Cererea solicitantului;
 2. b) Fișa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală;
 3. c) Certificatul de înmatriculare;
 4. d) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5. e) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6. f) Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
 7. g) Certificat de radiere Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 8. h) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 9. i) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora
 10. j) Se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare;
 11. k) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul. Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 1. a) Cererea solicitantului;
 2. b) Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
 3. c) Certificatul de înmatriculare;
 4. d) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5. e) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6. f) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
 7. g) Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 8. h) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 9. i) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

PERMISE DE CONDUCERE AUTO

ELIBERAREA DUPLICATULUI PERMISULUI DE CONDUCERE PIERDUT, FURAT SAU DETERIORAT ORI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI TITULARULUI, ÎNAINTE DE EXPIRAREA VALABILITĂŢII ADMINISTRATIVE SE EFECTUEAZĂ PE BAZA URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. a) cererea titularului, se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind motivul lipsei permisului de conducere și dovada plății contravalorii duplicatului;
 2. b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 3. c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
 4. d) dovada plăţii contravaloriipermisului de conducere – achitată la orice unitate CEC;
 5. e) permisul de conducere, în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009 şi doar dacă permisul anterior a fost emis pe raza județului Alba, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă:
– la adresa: Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ALBA IULIA, PIAȚA IULIU MANIU, NR.14, JUDEȚUL ALBA;
– prin poşta electronică, la adresa:spcrpcivalba@yahoo.com, fiind necesar să ataşaţi cererii şi celelalte documente, scanate.
În cazul transmiterii prin poşta electronic este obligatorie predarea documentelor în original la ridicarea permisului de la ghişeu.

ATENȚIE, duplicatul permisului de conducere pentru eliberarea căruia documentele au fost transmise prin corespondență, se ridică personal de la sediul SPCRPCIV, ghișeul 5.

ELIBERAREA UNUI PERMIS DE CONDUCERE ÎNAINTE SAU DUPĂ EXPIRARE, DUPĂ EFECTUAREA VIZITEI MEDICALE, PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE

 1. a) cererea titularuluise editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;
 2. b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 3. c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
 4. d) dovada plăţii contravaloriipermisului de conducere – achitată la orice unitate CEC;- 68 lei
 5. e) permisul de conducere, în cazul deteriorării acestuia sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
 6. f) documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original şi copie, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE STRĂIN CU DOCUMENT SIMILAR ROMÂNESC

 1. a) cererea solicitantului, completată lizibil, cu majuscule, la toate rubricile şi semnată.
 2. b)  permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, prevăzute în  Anexa nr.1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, în original. Dacă permisul este eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, se depune şi traducerea legalizata în limba româna a acestuia;

sau

documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, dacă acesta din urma a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) la Ordin. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba româna, se depune şi traducerea legalizată în limba româna a acestuia; Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

 1. c) documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie, respectiv: – în cazul cetăţenilor străini, paşaportul şi certificatul de înregistrare, permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în Romania; – în cazul cetăţenilor români, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate;
 2. d) fişa medicală, în original şi copie, completată deo unitate de asistenţă medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare, în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă;
 3. e) dovada plăţii contravaloriipermisului de conducere – la orice unitate CEC.

Statele ale căror permise se preschimbă cu documente similar româneşti sunt cele prevăzute în anexele la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti.Acte auto necesare inmatriculari, radieri judetul Alba

EXAMINARE ÎN VEDEREA OBȚINERII PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO

PERSOANA CARE SOLICITĂ EXAMINAREA PENTRU A OBŢINE PERMISUL DE CONDUCERE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ – LA DATA VERIFICĂRII DOSARULUI DE EXAMINARE, RESPECTIV LA DATA SUSŢINERII PROBELOR – URMĂTOARELE CONDIŢII: Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba

 1. a) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

– 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;

– 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;

– 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;

– 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;

– 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

 1. b) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 2. c) să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 3. d) să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinţa, astfel cum sunt reglementate de art. 23^1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completarile ulterioare, pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Alba..
 4. e) să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DOSARUL DE EXAMEN TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. b) Fișa de școlarizare– valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;
 2. c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (pentru cetăţenii străini cu reşedinţa sau domiciliul în România, acesta se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Române);
 3. d) actul de identitate, în copie;
 4. e) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul se afle în una dintre excepțiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul condamnarii lapedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, sunt necesare și copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;;
 5. f) chitanţa de plată a taxei de examinare; Acte auto necesare inmatriculari , radieri Alba
 6. g) chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere – 68 lei.

Aceste informati au fost preluate de pe pe : http://www.prefecturaalba.ro/informatii/informatii-de-interes-public/inmatriculari.

In cazul in care observati modificari fata de informatile prezentate va rog sa ma contactati.